ATK-rikoslaki

Updated at by

1 § (25.5.2018/1)

CSV-aineistorikos

Joka laittomasti

  1. valmistaa tai yrittää valmistaa CSV-aineistoa taikka valmistelee CSV:n kaltaista tietomallia
  2. tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa CSV-aineistoa,
  3. myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää CSV-aineistoa, tai
  4. pitää hallussaan tai yrittää hankkia CSV-aineistoa,

on tuomittava CSV-aineistorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2 § (25.5.2018/2)

Törkeä CSV-aineistorikos

Jos CSV-aineistorikoksessa

  1. rikoksen kohteena on erittäin suurikokoinen CSV-aineisto tai suuri määrä CSV-aineistoja,
  2. tavoitellaan taloudellista hyötyä,
  3. rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, CSV-aineistorikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, (8.5.2015/564)
  4. aiheutetaan usean ATK-järjestelmän väliselle aineistosiirrolle tai niiden jatkokehitykselle vakavaa vaaraa, tai
  5. CSV-aineisto on muulla tavoin kriittinen osa ATK-järjestelmää, tai
  6. levitetään CSV-aineistoja alaikäisille tai opiskelijoille tai muuten häikäilemättömällä tavalla

ja CSV-aineistorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä CSV-aineistorikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.


Share on FacebookShare on Facebook Share on TwitterShare on Twitter

Leave a comment