Ingress - kenttiä ja kerroksia

Updated at by

Satunnaiseen linkkailuun verrattuna voit saavuttaa jopa neljänneksen enemmän APeeta! Tutustutaan seuraavassa kahteen helpoimpaan kerrostamisteknikkaan.

Esimerkki suunnitelmissa kenttien alle ei jää "käyttämättömiä" portaaleja, mutta niistä ei omissa suunnitelmissa kannata huolehtia sillä harjoitus tekee mestarin ja saat ne varmasti mukaan kuvioon myöhemmin :-]. Suunitelmat IITC ja perus intel muodossa löytyvät jutun lopusta.

Pohjalinkin avulla

Suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan

  • 2 kulmaportaalia, joihin hankitaan kerrosten lukumäärän verran avaimia ja yksi lisäavain pohjalinkin tekemiseen.
  • runkoportaaleita, joista voidaan linkata kumpaankin kulmaportaaliin.
  • yksi avain jokaiseen runkoportaaliin.

Esimerkin suunnitelma on tehty Pihlajamäen nuorisopuistoon, jossa kulmaportaaleiksi on valittu Pihlajamäenpuiston ulkokuntoilupiste ja Longinojan luontopolulta Talkoiden tuloksia. Tarkoituksena on tehdä 4 kerroksinen kenttä, joten kulmiin tarvitaan 4 avainta ja toiseen kulmaan 1 lisää pohjalinkkiä varten.

Pohjalinkin tekemisen jälkeen siirrytään ensimmäiselle runkoportaalille Pihlajamäen nuorisopuistoon. Nuorisopuistolta tehdään linkit kumpaankin kulmaan ja hankitaan 1 avain. Savela Balls portaalilta tehdään ensin linkit kulmiin jonka jälkeen linkataan Pihlajamäen nuorisopuistoon, jolloin muodostuu kaksi kenttää lisää.

Kolmas kerros ja neljäs linkkaus tehdään samaan tapaan. Ensin linkit kulmiin ja sitten edellisen kerroksen kärkeen.

Pyramidi pohjalinkillä
Pyramidia pohjalinkillä

Yhdellä kulmaportaalilla

  • kulmaportaali, johon hankitaan kerrosten lukumäärän verran avaimia ja yksi lisäavain pohjalinkin tekemiseen.
  • runkoportaaleita, joista voidaan linkata kumpaankin kulmaportaaliin.
  • kaksi avainta jokaiseen runkoportaaliin.

Esimerkin kulmaportaalina Leikkipuisto Savela, johon suunnitelmaan toteuttamiseen tarvitaan 5 avainta. Runkoportaalit ovat Longinojan varrella eteläisimpänä Kevättulva hoitaa puroa, Savelan koirapuisto, Taimen ja Kaverit ja pohjoisimpana Varjele purovettä!.

Mikäli alueelle ei ole kertynyt entuudestaan avaimia, kannattaa peli aloittaa hakemalla avaimia runkoportaaleista ennen kulmalle siirtymistä. Näin saatat säästyä heatsink -moduulien käyttämiseltä mikäli rakentamisvaiheessa portaali kitsastelee avaimien kanssa.

Kun kulmaportaalista on saatu tarvittama määrä avaimia, siirrytään ensimmäiselle runkoportaalille Kevättulva hoitaa puroa ja linkataan se Leikkipuisto Savelaan. Ennen siirtymistä seuraavalle varmistetaan että repusta löytyy tarvittavat 2 avainta. Savelan koirapuistolta linkataan Leikkipuisto Savelaan ja edelliseen runkoportaaliin Kevättulva hoitaa puroa.

Tällä tavalla edetään Varjele purovettä! portaalille asti, jonka jälkeen viimeistellään kentät Nuorisopuiston katukoriskentiltä. Katukoristentältä linkataan kulmaportaaliin ja runkoportaalit järjestyksessä isoimman kentän muodostavasta pienimpään eli ensimmäisenä Varjele purovettä! josta kohti Kevättulva hoitaa puroa.

Pyramidi kulmalla
Pyramidia kulmalla

Omissa suunnitelmissa kannattaa huomioida portaalista lähtevien linkkien lukumäärä, joka rajoittuu kahdeksaan ilman SBUL-modulia. Kuvassa Katukoriskentältä tehdään 5 linkkiä, joten esimerkin suunnitelmaa voisi venyttää vielä kolmella kerroksella. Yhteen kulmaan linkkauksessa on myös hyvänä puolena joustavuus sillä viimeistelyn voisi tehdä myös esim. Rapakivenpuiston koira-aitaukselta.

Höpinää

Kummallakin tavalla saavutetaan sama määrä APeeta, 1250AP x 10 kentistä ja 313AP x 12 linkeistä = 16256 AP + satunnaiset APeet siivoamisesta ja portaaleiden valloittamisesta/modaamisesta. Käyttämällä saman määrän avaimia ja samat portaalit on tulos huonoimmillaan 7 kenttää + 12 linkkiä = 12506 AP, joten pienellä suunnittelulla irtosi 29% enemmän APeeta.

Kun suunnitelma on valmis - alueesta riippuen - kannattaa malttaa linkkaamasta minne sattuu sillä paikalle voi osua myöhemmin toverisammakko tai -smurffi, joka voi jatkaa kerrostelua vielä pitemmälle :-].

Suunnitelmat Ingress inteliin ja IITC:lle

Ingress intel linkit : suunnitelma 1, suunnitelma 2

IITC Draw tools piirrokset:

[{"type":"polyline","latLngs":[{"lat":60.237151,"lng":24.99351},{"lat":60.235875,"lng":24.999823},{"lat":60.236644,"lng":24.996807},{"lat":60.237151,"lng":24.99351},{"lat":60.236762,"lng":24.996596},{"lat":60.235875,"lng":24.999823},{"lat":60.237721,"lng":24.996623},{"lat":60.237151,"lng":24.99351},{"lat":60.238207,"lng":24.997315},{"lat":60.235875,"lng":24.999823}],"color":"#ffffff"},{"type":"polyline","latLngs":[{"lat":60.238207,"lng":24.997315},{"lat":60.237721,"lng":24.996623},{"lat":60.236762,"lng":24.996596},{"lat":60.236644,"lng":24.996807}],"color":"#ffffff"}]

[{"type":"polyline","latLngs":[{"lat":60.238356,"lng":24.990216},{"lat":60.238393,"lng":24.993436},{"lat":60.239019,"lng":24.994442},{"lat":60.238356,"lng":24.990216},{"lat":60.240172,"lng":24.996705},{"lat":60.23924,"lng":24.994488},{"lat":60.238356,"lng":24.990216}],"color":"#ffffff"},{"type":"polyline","latLngs":[{"lat":60.23924,"lng":24.994488},{"lat":60.239019,"lng":24.994442}],"color":"#ffffff"}]

Share on FacebookShare on Facebook Share on TwitterShare on Twitter

Leave a comment